x

Moltes gràcies pel teu vot!

x

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.

"El català, llengua comuna" és una campanya impulsada per la Plataforma per la Llengua amb l’objectiu de preservar els grans consensos socials que aquest país sempre ha tingut clars en matèria de llengua.

Catalunya sempre ha apostat per fer del català la llengua d’ús habitual i un element clau per a la inclusió, de la mateixa manera que la immersió lingüística a l’escola suposa una eina fonamental d’igualtat d’oportunitats. Per a la Plataforma per la Llengua, aquest consens social i polític s’ha de preservar i protegir, especialment en un moment com l’actual en què algunes dades sociolingüístiques apunten a un retrocés en l’ús social de la llengua.

La transmissió i l’ús de la llengua catalana ha permès a moltíssimes persones arribades d’arreu viure amb tota normalitat el dia a dia del país, senzillament perquè han adoptat el català. De fet, avui dia, aproximadament el 80% de la població del país diu que coneix la llengua catalana. Malgrat això, en els darrers 15 anys, hem perdut com a mínim més de 300.000 parlants habituals de llengua catalana.

Perico o culer, vermut o canya, bicicleta o moto, gat o gos... nombroses cares populars que representen la transversalitat ideològica del país i que no van tenir el català com a primera llengua però que l’han adoptat, ens demostren com, malgrat les nostres diferències, la llengua ens uneix.

José Montilla i Clara Segura

José Montilla
i Clara Segura

Gabriel Rufián i Dolo Beltrán

Gabriel Rufián
i Dolo Beltrán

Gerardo Pisarello i Sol Picó

Gerardo Pisarello i
Sol Picó

Núria Parlón i Sor Lucía Caram

Núria Parlón
i Sor Lucía Caram

Elena Gadel i Albano Dante Fachin

Elena Gadel
i Albano Dante Fachin

Santi Balmes i Lídia Heredia

Santi Balmes
i Lídia Heredia

Lluís Marco i Benedetta Tagliabue

Lluís Marco
i Benedetta Tagliabue

José Montilla i Clara Segura