x

Moltes gràcies pel teu vot!

x

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.

5192 persones ja han signat el manifest

ENCARA NO L'HAS SIGNAT?

Entitats adherides al manifest

Manifest: El català, llengua comuna!

L’any 2008, 23 associacions de persones immigrades i organitzacions de suport a les poblacions immigrades van signar el manifest El català, llengua comuna. Deu anys després, tot i alguns avenços, el contingut del manifest segueix essent vigent:

I. L’arribada de gent de tot el món ha fet que a Catalunya es parlin avui dia més de 300 llengües. Oferim les nostres llengües i cultures d’origen per enriquir aquest país.

II. Les administracions i institucions públiques han d’apostar per un model educatiu inclusiu, que no segregui l’alumnat. El català ha de ser la llengua vehicular de l’ensenyament.

III. En aquest context de diversitat lingüística, el català és la llengua que ens uneix. És l’idioma amb el qual volem construir la societat i que tothom pot compartir.

IV. Els poders públics han d’establir les mesures necessàries per facilitar l’exercici d’aquest dret als qui ens establim en aquesta terra.

V. La defensa del català és la defensa de totes les nostres llengües. Volem transmetre la importància que té parlar la llengua del lloc on es viu.

VI. El català és una eina d'inclusió social. Fent-lo servir aconseguim ser reconeguts com a propis del lloc.

VII. L'adopció del català ha d'anar acompanyada també de mesures que facilitin l'adquisició dels drets socials i polítics: el dret a l'habitatge és inseparable del dret al treball, del dret lingüístic o del dret a votar.

VIII. El català és sinònim de cohesió. La llengua és el millor vehicle per fer comunitat, més enllà de la comunitat cultural de cadascú.

IX. La llengua és una eina d'aproximació i no pas un instrument de confrontació. Des d'alguns sectors es vol utilitzar la llengua catalana com a arma d'enfrontament polític, i cap llengua mereix aquest tracte.

X. Volem viure en català! Fem del català la llengua d'arrelament i permeteu-nos que participem en la construcció d'aquest país.

Ara més que mai reivindiquem el paper del català com a eix vertebrador de la nostra societat. Amb la campanya “El català, llengua comuna” volem agrupar el màxim nombre d’entitats, fundacions, organitzacions i persones a títol individual per a demostrar que el català ens uneix i que contribueix a l’arrelament i a la cohesió social.

Si ets una entitat i vols adherir-te al manifest, contacta amb nosaltres a través de info@plataforma-llengua.cat

Vols adherir-te al manifest a títol individual? Omple el formulari >

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ho sentim, ja existeix un usuari amb aquest email

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

Gràcies per adherir-te al manifest "El Català, llengua comuna"

Ajuda'ns a ser-ne més!

Comparteix-lo a les xarxes:

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepto la política de privacitat
No desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica o telefònica sobre activitats i/o serveis de PLATAFORMA PER LA LLENGUA.